1. Sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan.
  2. Membantu mengenalpasti pola peristiwa di persekitaran agar jangkaan dapat dibuat mengenai sesuatu fenomena.
  3. Membolehkan keputusan dibuat berdasarkan kepentingan yang disejajarkan dengan ramalan dan jangkaan.
  4. Membantu seseorang untuk menjadi lebih cekap dan berkemampuan menyesuaiakan diri dengan orang lain atau situasi yang berubah-ubah.
  5. Memboleh seseorang menyesuaikan diri dengan keadaan yang kompleks.
  6. Membantu individu manusia untuk menghadapi situasi kehidupan yang sukar secara proaktif.
  7. Membolehkan individu mentafsir peristiwa secara lebih fleksibel dan seimbang.
  8. Membantu individu melihat atau mentafsir sesuatu perkara dengan perspektif baru.
  9. Membantu individu untuk meluaskan tanggapan dan bersedia untuk menghadapi situasi yang sentiasa berubah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements